first aid, rescue, victim

Skader udløser erstatninger

Vi ved alle sammen, at vi kan få erstatning, hvis vi fx kommer til skade på vores arbejdsplads. Arbejdsskader er ikke ualmindelige, og din arbejdsgiver er forpligtiget til at have en forsikring, der dækker omkostningerne, som en arbejdsulykke medfører. Men det er ikke kun omkostninger til fx hospitalsophold, medicin og behandling efter ulykken (genoptræning hos fysioterapeut eller behandling hos psykolog), som din arbejdsgivers forsikring skal dække. Det vil også være udgifterne til den arbejdsskade erstatning, som du skal have.

Måske uarbejdsdygtig

Det kan nemlig godt være, at ulykken har medført, at du ikke kan bestride dit job længere – måske på grund af invaliditet. Det kan være, at du skal omskoles, så du kan få et nyt job. Det kan også tænkes, at du måske skal være i behandling i meget lang tid, og derfor må gå ned i løn. Størrelsen på den erstatning, du skal have, afhænger af mange forskellige elementer.

Og det kan være svært at overskue hvilke elementer. Så derfor skal du – selvom processen mht. at få erstatning allerede er startet – have fat i en god arbejdsskade advokat. Det kan nemlig godt være, at du faktisk har ret til erstatning for elementer, som du ikke har tænkt over. Fx svie og smerte.

Ofte mindre komplicerede sager

Sædvanligvis er en sag om arbejdsskade erstatning ikke så langvarig, som en sag om offererstatning kan være. Det er fordi forsikringsselskabets advokater og din advokat vil være i konstant kontakt med hinanden – og der er regler for, hvordan sagen behandles via Arbejdsskadestyrelsen.

Derimod kan en sag om offererstatning tage meget lang tid. Først skal voldsudøveren findes. Dernæst skal der anlægges en strafferetssag imod ham – eller hende. Og det er under denne strafferetssag, at dit krav om offererstatning skal fremsættes. Er det ikke muligt at finde gerningsmanden, så skal dit erstatningskrav indgives til Erstatningsnævnet, som vil bedømme, hvor stor en erstatning du kan få. Også i dette tilfælde vil det være bedst for dig, hvis du får en god advokat til at føre din sag for dig.

Erstatningsadvokater er de bedste til den type sager

Det samme gælder, hvis du har været ude for en trafikulykke, som måske har givet dig piskesmæld. Du skal altid finde en dygtig advokat, der kan hjælpe dig med at få den erstatning, som du har ret til – eller kan gøre krav på.

Men sørg for at det er en advokat, der ved noget om den form for erstatning, som du skal have – og om procedurerne, I skal igennem for, at du får erstatningen.

Erstatningsadvokater findes der mange af. Men det er ikke sikkert, at den erstatningsadvokat, du kontakter, har tilstrækkelig meget erfaring i fx strafferetssager og dermed også offererstatning. Til gengæld ved denne advokat måske alt om piskesmæld erstatning og færdselsskader, hvordan den type sager skal håndteres.

Det er derfor slet ikke lige gyldigt hvilken erstatningsadvokat, du henvender dig til. Så det skal du lige undersøge. Naturligvis vil du få anbefalinger og henvisninger til advokater, der kan håndtere din sag, fra dit forsikringsselskab eller politiet. Eller fra venner, kollegaer og bekendte. Her skal du dog ikke bare lige række ud til den første advokat, du får et navn på. Du skal tale med advokaterne, før du beslutter dig for, hvem du vil samarbejde med.

Disclaimer

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *